Projekti in reference

 

Leto 2016

Podjetje  
OKP Rogaška Slatina d.o.o. Sanacija vodohrana Soča Novi
JP Prlekija d.o.o. Sanacija vodohrana Vila
JP Prlekija d.o.o. Sanacija vodohrana Stara cesta
JP Prlekija d.o.o. Sanacija vodohrana Branek
Komunala Brežice d.o.o. Sanacija črpališča Glogov brod
Remont d.o.o Hidroizolacija objekta Celjske Mesnine
Remont d.o.o Hidroizolacija objekta Novem Celje
Remont d.o.o Hidroizolacija objetka Viher
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. Sanacija vodohrana Zgornja Ločica
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. Sanacija vodovodnih Visole
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. Sanacija vodovodnih Zgornja Bistrica
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. Sanacija vodovodnih Cezlak
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. Sanacija vodovodnih Štatenberg
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. Sanacija črpališča Vauharica 1 in 2
SGS d.o.o. Hidroizolacija objekta garažna hiša Gabriela Maribor
Tojnko gradnje d.o.o. Hidroizolacija objekta Centrih
Tojnko gradnje d.o.o. Hidroizolacija objekta IGEM
Trgograd Litija d.o.o. Hidroizolacija vodohrana Dobrova
Infrastruktira Bled d.o.o. Sanacija vodohrana Straža
Komunalne Slovenske Konjice d.o.o. Hidroizolacija črpališča Tolsti vrh
Občina Dol pri Ljubljani Sanacija vodohrana Zagorica
Občina Dol pri Ljubljani Sanacija vodohrana Vrh
Občina Dol pri Ljubljani Sanacija črpališče Zagorica
Občina Dol pri Ljubljani Sanacija črpališče Močila
Markomark nival d.o.o. Hidroizolacija objekta vrtec Pekre

 

Leto 2015

Podjetje  
OKP Rogaška Slatina d.o.o. Sanacija vodohrana Soča
OKP Rogaška Slatina d.o.o. Sanacija vodohrana Pilštanj
Komunala Brežice d.o.o. Sanacija vodohrana Vitovec
Komunala Brežice d.o.o. Sanacija vodohrana Rucman vrh
Komunala Brežice d.o.o. Sanacija vodohrana Bojsno
Remont d.o.o Hidroizolacija objekta Monting Laško
Remont d.o.o Hidroizolacija objekta AS sistemi
Remont d.o.o Hidroizolacija objetka Viher
OKP Rogaška Slatina d.o.o. Sanacija vodohrana Šentjanž
Komunala Ormož d.o.o. Sanacija vodovodnih jaškov
Tojnko Gradnje d.o.o. Hidroizolacija novega hleva Stare
NGD d.o.o. Sanacija veznega hodnika psihiatrije Vojnik
NGD d.o.o. Sanacija podhoda pod Vilharjevo cesto v Ljubljani
Legartis d.o.o. Hidroizolacija prečerpališča Dobrovnik
Legartis d.o.o. Hidroizolacija vodohrana Dobrovnik
Kuster d.o.o. Hidroizolacija vrtca Slovenj Gradec
Inštalaterstvo Krek d.o.o. Sanacija vodohrana Sovodenj
Infrastruktira Bled d.o.o. Sanacija vodohrana Dolgo polje
Gradia d.o.o. Hidroizolacija objekta Gradaška v Ljubljani
E6 d.o.o. Hidroizolacija ribogojnice Obreh
Operis d.o.o. Hidroizolacija objekta Jurčkova pot v Ljubljani
KS Dolenja vas Sanacija vodohrana Dolenja vas
Strabag d.o.o. Hidroizolacija digestorijev RCERO Ljubljana
Komunalne Gradnje Grosuplje d.o.o. Sanacija vodohrana Krtina
Komunala Tolmin d.o.o. Sanacija vodohrana Most na Soči
Strabag d.o.o. Hidroizolacija stikov in sten šprinkler bazena RCERO Ljubljana
Rekon d.o.o. Hidroizolacija novega vodohrana Kamni vrh
Komunala Grosuplje d.o.o. Sanacija vodohrana Radanja vas
Remont d.o.o Hidroizolacija odcejevalnika Ločica

  

Leto 2014

Podjetje  
Komunala Slovenska bistrica Sanacija vodohrana Vošnica
Komunala Slovenska bistrica Sanacija vodohrana Vauharica
Komunala Slovenska bistrica Sanacija vodohrana Dežno
Tridana d.o.o. Sanacija garažne hiše Situla
Voka Ljubljana Sanacija prebojev-črpališče Ig
Komunala Logatec Sanacija vodohram Rovte
Remont d.o.o Hidroizolacija vrtec Polzela
Remont d.o.o Hidroizolacija kleti Radgona
Nigrad Sanacija prebojev čistilna Melje
Komunala Brezovica Sanacija prebojev na jaških
Komunala Rogaška Slatina Sanacija črpališča
Kostak d.o.o. Sanacija vodohrana Gorica
Kostak d.o.o. Sanacija vodohrana Prevole
Kostak d.o.o. Sanacija vodohrana Orel
Kostak d.o.o. Sanacija vodohrana Armeško
Komunala Ptuj Sanacija vodohrana Podlože
Petrol d.d. Sanacija jaška hoče
Godina d.o.o. Tesnitev stikov na čistilni napravi
Godina d.o.o. Sanacija stikov betonskih cevi Postojna
Prenova gradbenik d.o.o. Sanacija vodohrana Radnja
Tosidos d.o.o. Zapolnitev stikov (Gaberit)
Legartis d.o.o. Premaz vodnih celic vh Lendava
Gic gradnje d.o.o. Premaz vodnih celic vh Šmarje
Gic gradnje d.o.o. Premaz vodne celice Beli potok
Gic gradnje d.o.o. Sanacija vodohram Loka
Komunala Vrhnika Sanacija vodohrana Storžev grič
Komunala Domžale-prodnik Sanacija vodohrana Radomlje
Agm Nemec d.o.o. Premaz vodnih celic na vodnem sistemu Šentjur . Dobrina  (11kom)
Cgp d.d. Rekonstrukcija kotlovnice šolski center Novo mesto

 

Leto 2013

Podjetje  
Remont d.o.o. Večnamenski center Kozje
Remont d.o.o. Center Rogaška Slatina
Remont d.o.o. Elektro Celje
Trgograd Inženiring Lenarška Vigrad-Lenart
Legartis d.o.o. Betonarna Varis
Trgograd Inženiring d.o.o. Lenarška Vigrad
Legartis d.o.o. Sanacija čistilne naprave Turnišče
Komunala Domžale-Prodnik Sanacija Vodohrana Kolovec
GP Keras d.o.o. Objekt Gorjanc Ljubljana
Komunala Sl. Bistrica Sanacija vodohrana Šmartno
Komunalne gradnje Grosuplje Sanacija vodohrana Stehanja vas
Kostak d.o.o. Sanacija vodohrana Grmada
Kostak d.o.o. Sanacija vodohrana Polščca
Kostak d.o.o. Sanacija vodohrana Ribnik
Kostak d.o.o. Sanacija vodohrana Armeško
Kostak d.o.o. Sanacija vodohrana Divjakov Hrib
Komunala Rogaška Slatina Sanacija vodohrana Šentjanž
Lek d.d. Objekt sinteza 2A

 

Leto 2012

Obnova Casino Portorož Casino Portorož
Oder d.o.o. Objekt Rakun
Podlestnik d.o.o. Rondo City Maribor
Oder d.o.o. Objekt Ksvet
Gokop d.o.o. Avtohiša Ferk
Trgograd Inženiring d.o.o. Lenarška Vigrad
Oder d.o.o. Jeklovlek
RGP d.d. Monema Velenje
Remont d.o.o. Hiša Prelišič
GIC Gradnje d.o.o. Vodna zbirka Rogaška Slatina
BEGRAD Gradnje Notol
Kostak d.o.o. Sanacija vodohrana Planina pri Raki
Kostak d.o.o. Sanacija vodohrana Celine pri Raki
Kostak d.o.o. Sanacija črpališča Stari Grad
Kostak d.o.o. Sanacija vodohrana Podbočje
Kostak d.o.o. Sanacija vodohrana Črneča vas
Komunala Tržič d.o.o. Sanacija vodohrana Podljubelj
Komunala Tržič d.o.o. Sanacija Vodomernega Jaška
Prodnik d.o.o. Sanacija vodohrana Brdo Lukovica
Prodnik d.o.o. Sanacija Vodomernega Jaška Trzin
Kovod d.o.o. Sanacija Kanalizacijskih jaškov

 

Leto 2011

Kraški zidar d.d. Medgeneracijski objekt Domžale
Konstruktor d.d. Sanacija betona v osnovni šoli Polhov Gradec

 

Leto 2010

Energoplan d.d. Kontrola zračnega prometa
Kraški zidar d.d. Tribuna Ljubljana
GD Hrastnik d.o.o. Mladinski center Hrastnik
Remont d.o.o. Thermana Laško
Gokop d.o.o. Hotel Quadro
Pravoslavna cerkev Sanacija betonov pravoslavnega doma

 

Leto 2009

MTB d.o.o. Lutkovno Gledališče Maribor
MTB d.o.o. Ob jarku Maribor
CMC d.d. Bloki Štore
ODER d.o.o. Konti Proga Štore
VEGRAD d.d. Mercator Mengeš
IGEM KOGRAD d.o.o. Mercator Velenje

 

Leto 2008

SGP Nova d.o.o. Trebuša Velenje
SGP Nova d.o.o. STO Trnovlje
SGP Nova d.o.o. Bloki DUPLEK Maribor
Božičnik S.P. Nova uprava Celje
SGP Zasavje Trbovlje d.d. SPO Čebelica Ljubljana
Premogovnik Velenje d.d. Sanacija Klasirnice Velenje
Gradis G d.d. Sanacija strojnice na objektu Supernova Ljubljana
Mabra d.o.o. Dunajski Kristali Ljubljana
Gradišče d.o.o. Hiša Okorn Ljubljana
Konstruktor VGR d.o.o. Sanacija garaže pod tržnico Maribor
INGRAD GRAMAT D.D. DARS cestna baza Maribor
SPAHIČ S.P. Vila Radomlje

 

Leto 2007

Kraški zidar Hotel Palas-Portorož
Vegrad d.d. Vila Radomlje
Vegrad d.d. Rotonda
Vegrad d.d. Dunajska 110
Oder d.o.o. Vila Blok
Oder d.o.o. Merkscha
Oder d.o.o. VALI Štore
Cigrad d.o.o. Hiša Kovačič
GP Bežigrad d.d. Čistilna Naprava JUB
GP Božičnik d.o.o. Osnovna Šola Polule
Ingrad Gramat d.d. Pivovarna Laško
Pluton d.o.o. Špar Zagorje

 

Leto 2006

Vegrad d.o.o. Stanovanjski objekt Perovo-Kamnik
Vegrad d.o.o. Maros-Ljubljana
Gradbeništvo Božičnik s.p. Stanovanjski blok-Slovenske Konjice
GP Hrastnik D.O.O. Čistilna Naprava Bled
CMC d.d. Vrtec-Vojnik
Gradbeništvo Božičnik s.p. K3 Celje
Gradbeništvo Božičnik s.p. ETT- Celje
CMC d.d. METULJ-Kamnik
CMC d.d. Krožišče s spomenikom na Teharski cesti v Celju
CMC d.d. Krožišče s fontano na Aškerčevi cesti v Celju
Mabra Inženiring d.o.o. Dijamant BTC-Ljubljana
GIC Gradnje d.o.o. Poslovni objekt Tajfun

 

Leto 2005

Vegrad d.o.o. Garažna hiša Interšpar Celje
Gradbeništvo Božičnik s.p. Stanovanjski Blok Zreče
Ingrad Gramat d.d. Betonski kontaminer cinkarna Celje
GP Hrastnik d.o.o. PSO Hrastnik
CM Celje d.o.o. Stanovanjski blok Šentjur
CM Celje d.o.o. Dom upokojencev Rogaška Slatina

 

Leto 2004

Gradis TEO d.d. Čistilna naprava Laško
CM Celje d.d. O.Š. Andraž
Nadomestni objekt Pirešica
Skladišče nevarnih odpadkov ETOL
Ingrad d.d. Nova Sejemska Hala Celje
Vegrad d.d. Šalara Koper
Vegrad d.d. Brinje Ljubljana 
Dečkovo naselje
Pluton d.o.o. Strelišče Pragersko
Gradnje Žveplan d.d. Rezervar za meteorne vode
Gradia d.o.o. TRAFO cinkarna Celje
Lipa d.o.o. Interšpar Lenart
Begrad d.d. Vodohram Bela Krajina
Solicom Modra hiša

 

Leto 2003

Pluton d.o.o. Casino Žalec
Reinal d.o.o. Čistilna Naprava Domžale
Vegrad d.d. Maksimilijan Celje
CM Celje d.d. Športni Park Celje
Don Bosko Center Celje
Bovir d.o.o. MOUL Sl. Bistrica
Ingrad d.d. Montažna Hala PILIH Štore
Grafit RTP-Stožice Ljubljana