Skice

 


 Temeljna stena in plošča

skica temeljna stena in plosca CUT

Splošne informacije:

 1. Na označeno površino vseh stikov je potrebno nanesti pred nadaljnjo betonažo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini 1 kg/m². Precep mora pred nanosom biti očiščen vseh nesnag.
 2. Na površino tesnilnega žleba, očiščenega vseh nesnag, nanesemo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini 0,8 kg/m². Takoj ko se XYPEX Concentrate posuši napolnimo vdolbino s pripravljeno zmesjo XYPEX Concentrate DRY-PAC, katero napolnimo do vrha.
 3. Na označene betonske površine nanesemo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini 0,8 kg/m².

Zapiski: V situacijah, ko se pričakuje slabo odtekanje ali visok hidrostatičen pritisk, nanesemo na
površine označenih sten in plošč drugo plast, in sicer XYPEX Modified v količini od 0,65 do 0,8 kg/m².

 


 Tipični precep/stiki betonske konstrukcije

skica tipicni precepi betonske konstrukcije CUT

Splošne informacije:

 1. Izvedba neprepustnega stika 
  Na označeno površino vseh precepov je potrebno nanesti pred nadaljnjo betonažo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini 1 kg/m². Utor mora pred nanosom biti očiščen vseh nesnag.
 2. Tesnilna vdolbina 
  Na površino tesnilnega žleba, očiščenega vseh nesnag, nanesemo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini 0,8 kg/m². Takoj ko se XYPEX Concentrate posuši, napolnimo vdolbino s pripravljeno zmesjo XYPEX Concentrate DRY-PAC, katero napolnimo do vrha.

 Podporna (nosilna) stena

skica podporna stena CUT

Splošne informacije:

 1. Na označeno površino vseh stikov je potrebno nanesti med posamezne betonaže eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini 1 kg/m². Stik mora biti pred nanosom očiščen vseh nesnag.
 2. Na površino tesnilnega žleba, očiščenega vseh nesnag, nanesemo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini 0,8 kg/m². Takoj ko se XYPEX Concentrate posuši, napolnimo žleb s pripravljeno zmesjo XYPEX Concentrate DRY-PAC, katerega napolnimo do vrha.
 3. Na označene betonske površine nanesemo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini 0,8 kg/m².
 4. Takoj ko se XYPEX Concentrate posuši, ampak dokler je še svež, uporabimo XYPEX Modified, pripravljen v gostoti malte, za formiranje okrogline v vogalih med stenami in desko na tleh.

 Konstrukcije iz betonskih prefabrikatorjev

skica kontrukcije iz betonskih prefabrikatorjev CTU

Splošne informacije:

 1. Na površino vseh stikov temeljnega pasa je treba nanesti eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini 1 kg/m². Stik mora biti pred nanosom očiščen vseh nesnag.
 2. Na površino tesnilnega žleba, očiščenega vseh nesnag, nanesemo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini 0,8 kg/m². Takoj ko se XYPEX Concentrate posuši, napolnimo vdolbino s pripravljeno zmesjo XYPEX Concentrate DRY-PAC, katero napolnimo do vrha.
 3. Na površino zunanjih sten nanesemo eno plast v nadzemsko konstrukcijo, v podzemsko pa dve plasti kašaste zmesi XYPEX Concentrate, v količini od 0,65 do 0,8 kg/m², na eno plast. Drugo plast nanesemo, ko je prva osušena, vendar ko je še sveža. Če so uporabljeni prefabrikati od nekvalitetnega betona, apliciramo tudi drugo plast v nadzemsko konstrukcijo.
 4. XYPEX Modified pripravimo kot malto in ga uporabimo za formiranje okrogline med plastmi temeljnega pasu in prefabrikata.

Zapiski: Pri aplikaciji plasti nad zemljo se priporoča razdelitev nanesene stene na dele tako, da vsak del
lahko končamo v času enega delovnega dne in na ta način ohranimo edinstven videz po zaključku.


 Podzemna suha jama

skica podzemna jama predor CUT

Splošne specifikacije:

 1. Na označeno površino vseh stikov je potrebno nanesti pred nadaljnjo betonažo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini 1 kg/m². Stik mora biti pred nanosom očiščen vseh nesnag.
 2. Na površino tesnilnega žleba, očiščenega vseh nesnag, nanesemo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini 0,8 kg/m². Takoj ko se XYPEX Concentrate posuši, napolnimo žleb s pripravljeno zmesjo XYPEX Concentrate DRY-PAC, katerega napolnimo do vrha.
 3. Na označene betonske površine nanesemo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini od 0,65 do 0,8 kg/m². Takoj ko se ta plast posuši, ampak dokler je še sveža, nanesemo drugo plast, in sicer kašasto zmes XYPEX Modified v količini od 0,65 do 0,8 kg/m².

 Jašek in sedimentacijska jama

skica jasek sedimentacijska jama CUT

Splošne informacije:

 1. Na označeno površino vseh stikov je potrebno nanesti pred nadaljnjo betonažo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini 1 kg/m². Stik mora biti pred nanosom očiščen vseh nesnag.
 2. Na površino tesnilnega žleba, očiščenega vseh nesnag, nanesemo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini 0,8 kg/m². Takoj ko se XYPEX Concentrate posuši, napolnimo žleb s pripravljeno zmesjo XYPEX Concentrate DRY-PAC, katerega napolnimo do vrha.
 3. Na označene betonske površine nanesemo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini od 0,65 do 0,8 kg/m². Takoj ko se ta plast posuši, ampak dokler je še sveža, nanesemo drugo plast, in sicer kašasto zmes XYPEX Modified v količini od 0,65 do 0,8 kg/m².

 Silažna jama in rezervoar

skica silazna jama rezervoar CUT

Splošne informacije:

 1. Na označeno površino vseh stikov je potrebno nanesti pred nadaljnjo betonažo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini 1 kg/m². Stik mora biti pred nanosom očiščen vseh nesnag.
 2. Na površino tesnilnega žleba, očiščenega vseh nesnag, nanesemo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini 0,8 kg/m². Takoj ko se XYPEX Concentrate posuši, napolnimo žleb s pripravljeno zmesjo XYPEX Concentrate DRY-PAC, katerega napolnimo do vrha.
 3. Na označene betonske površine nanesemo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini od 0,65 do 0,8 kg/m². Takoj ko se ta plast posuši, ampak dokler je še sveža, nanesemo drugo plast, in sicer kašasto zmes XYPEX Modified v količini od 0,65 do 0,8 kg/m².

 Nosilna površina za parkiranje in strešna površina

 skica nosilna povrsina za parkiranje in stresna povrsina CUT

Splošne informacije:

 1. Na označeno površino vseh stikov je potrebno nanesti pred nadaljnjo betonažo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini 1 kg/m². Stik mora biti pred nanosom očiščen vseh nesnag.
 2. Na površino tesnilnega žleba, očiščenega vseh nesnag, nanesemo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini 0,8 kg/m². Takoj ko se XYPEX Concentrate posuši, napolnimo žleb s pripravljeno zmesjo XYPEX Concentrate DRY-PAC, katerega napolnimo do vrha.
 3. Na označene betonske površine nanesemo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini od 0,65 do 0,8 kg/m². Takoj ko se ta plast posuši, ampak dokler je še sveža, nanesemo drugo plast, in sicer kašasto zmes XYPEX Modified v količini od 0,65 do 0,8 kg/m².

 Prefabrikovana polkrožna jama

 skica prfabrikovana polkrozna jama CUT

Splošne informacije:

 1. Na označeno površino vseh stikov je potrebno nanesti pred nadaljnjo betonažo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini 1 kg/m². Stik mora biti pred nanosom očiščen vseh nesnag.
 2. Na površino tesnilnega žleba, očiščenega vseh nesnag, nanesemo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini 0,8 kg/m². Takoj ko se XYPEX Concentrate posuši, napolnimo žleb s pripravljeno zmesjo XYPEX Concentrate DRY-PAC, katerega napolnimo do vrha.
 3. Na označene betonske površine nanesemo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini od 0,65 do 0,8 kg/m². Takoj ko se ta plast posuši, ampak dokler je še sveža, nanesemo drugo plast, in sicer kašasto zmes XYPEX Modified v količini od 0,65 do 0,8 kg/m².

 Bazen

skica bazen CUT

Splošne informacije:

 1. Na označeno površino vseh stikov je potrebno nanesti pred nadaljnjo betonažo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini 1 kg/m². Stik mora biti pred nanosom očiščen vseh nesnag.
 2. Na površino tesnilnega žleba, očiščenega vseh nesnag, nanesemo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini 0,8 kg/m². Takoj ko se XYPEX Concentrate posuši, napolnimo žleb s pripravljeno zmesjo XYPEX Concentrate DRY-PAC, katerega napolnimo do vrha.
 3. Na označene betonske površine nanesemo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini od 0,65 do 0,8 kg/m². Takoj ko se ta plast posuši, ampak dokler je še sveža, nanesemo drugo plast, in sicer kašasto zmes XYPEX Modified v količini od 0,65 do 0,8 kg/m². Vidne površine, katere je potrebno estetsko izenačiti, se lahko korigirajo z vlažno spužvo.

 Preboj cevovoda skozi beton - Nova gradnja

skica preboj cevovoda skozi beton-nova gradnja CUT

Splošne informacije:

 1. Bentonitno tesnjenje pritrdimo za cevovod pred betoniranjem na osnovi priporočil in navodil proizvajalca.
 2. Eno plast XYPEX Concentrate, v količini 0,8 kg/m², nanesemo na površino, izdolbenega žleba v širini ca. 15 cm, očiščenega vseh nesnag.
 3. Takoj ko se XYPEX Concentrate posuši, zamašimo žleb približno do polovice s tesnilnikom Patch’n Plug.
 4. Pripravljeno zmes XYPEX Concentrate DRY-PAC napolnimo do vrha označenih žlebov, na katere ponovno apliciramo plast XYPEX Concentrate v količini 0,8 kg/m².

 Preboj cevovoda skozi beton - sanacija

skica preboj cevovoda skozi beton-sanacija CUT

Splošne informacije:

 1. Na površino tesnilnega žleba in površino obkrožujočega betona ca. 15 cm, popolnoma očiščenega vseh nesnag, nanašamo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini 0,8 kg/m². Če nam to pretok vode ne dovoljuje, uporabimo najprej tesnilnik Patch’n Plug, da bi jo ustavili.
 2. Takoj ko se XYPEX Concentrate posuši, zamašimo žleb približno do polovice s tesnilnikom Patch’n Plug.
 3. Pripravljeno zmes XYPEX DRY-PAC napolnimo do vrha žleba, na njo ponovno nanesemo plast XYPEX Concentrate v količini 0,8 kg/m².
 4. Če uporabljamo nabrekajoče gume, ga nanašamo po navodilih proizvajalca.

Zapiski: Če to betonska konstrukcija dovoljuje, naredimo tesnjenje z obeh straneh betonske stene ali tal.


 Prefabricirani stebri

skica prefabricirani stebri CUT

Splošne informacije:

 1. Na označeno površino in spodnji del stolpa, očiščenega vseh nesnag, nanesemo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini 0,8 kg/m².
 2. Na označeno površino betonskega ulitka in primerno betonsko podlago nanesemo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini 0,8 kg/m² pri posameznih ciklusih betonaže.

 Popravila razpok in dilatacijskih precepov

skica popravila razpok in dilitacijskih precepov CUT

Splošne informacije:

 1. Eno plast XYPEX Concentrate, v količini 0,8 kg/m², nanesemo na površino dilatacijskih stikov in površino obkrožujočega betona ca. 15 cm, očiščenega vseh nesnag.
 2. Ko se XYPEX Concentrate posuši, zamašimo stike z gor navedenimi materiali po navodilih proizvajalca.

Zapiski: Materiali XYPEX niso za reševanje dilatacije. Materiali XYPEX so izključno namenjeni za ustvarjanje neprepustnosti betonskih konstrukcij in da, skupaj z drugimi materiali, rešujejo probleme dilatacijskih precepov.


 Monolitni steber

skica monolitni steber CUT

Splošne informacije:

Tilnik pilota s palicami, katere štrlijo, je potrebno premazati z eno plastjo kašaste zmesi XYPEX
Concentrate v količini 0,8 kg/m².