OSNOVNI RED ZMESI XYPEX

Osnovni red zmesi XYPEX vsebuje materiale XYPEX, ki so namenjeni novim in starim betonskim konstrukcijam

 

osnovni red concentrate miniXYPEX Concentrate

XYPEX Concentrate se uporablja za enoplastne aplikacije na nadzemeljske in podzemeljske konstrukcije ali kot primarna plast pri dvoplastni aplikaciji. Zaradi zadostne okrepitve kristalizacijske reakcije v delovnih stikih betonske konstrukcije, je treba XYPEX Concentrate aplicirati v obliki suhega kita, imenovanega DRY-PAC. XYPEX Concentrate ima največji kemični potencial od materialov XYPEX. več....

osnovni red modified miniXYPEX Modified

XYPEX Modified se uporablja kot druga plast za okrepitev zmesi XYPEX Concentrate tam, kjer je potrebna dvoplastna aplikacija, npr. zagotovitev maksimalne odpornosti proti pritisku in kemikalijam. Alternativno se uporablja kot enoplastna aplikacija proti zemeljski vlagi. več...

osnovni red gamma miniXYPEX Gamma Cure

XYPEX Gamma Cure se uporablja za zaščito že aplicirane zmesi XYPEX namesto vlaženja z vodo. Gamma Cure je zelo efektiven proizvod, ki pri pravilni uporabi pospešuje in popolnoma ščiti kristalizacijski proces XYPEX. Gamma Cure prav tako ščiti XYPEX po aplikaciji. Ta tekoči material se pred uporabo pomeša z vodo in se aplicira, takoj ko se XYPEX posuši, ampak preden je presuši. več...