Natisni

XYPEX Concentrate & XYPEX Modified

PRIPRAVA POVRŠINE ZA APLIKACIJO

Pripravljena površina betona za aplikacijo zmesi XYPEX mora biti čista. Priprava površine mora omogočiti zmesi XYPEX dostop k kapilarnemu sistemi betona, da bi se zagotovilo prežemanje kemikalij z betonom. Vodoravne površine bi morale imeti, če je to le mogoče, hrapavo površino, katera nastane z obdelavo z metlo ali grobim lesom. Zelo gladke površine z visokim odstotkom cementnega kita, kateri preprečuje dostop k kapilarnemu sistemi, je potrebno preoblikovati, in sicer z raztopino klorovodikove kisline, s peskom ali s škropljenjem vode pod visokim pritiskom. Prav tako je treba odpraviti nezaželene površinske plasti napršenega apna in njegove ostanke na površini tretiranega betona.
 
Aktivne prodore vode je potrebno ustaviti, površinske napake na betonu kot so razpoke in gnezda pa je treba brez izjeme odstraniti vse do čvrstega betona in popraviti s kitom XYPEX Patch’ n Plug, njegova priprava kot tudi njegova uporaba pa je v celoti razložena v tem priročniku.
 
Površina, katera je namenjena aplikaciji zmesi XYPEX, mora biti temeljito navlažena, odvečno vodo je potrebno odstraniti.

KLIMATSKI POGOJI

Minimalna temperatura, katera še zagotavlja dovolj hiter razvoj kristalizacije, je +7 °C. Če je vreme toplo, ali če je površina, ki jo popravljamo, izpostavljena direktnemu soncu, je treba preprečiti hitro sušenje zmesi XYPEX, suhe betonske površine pa je potrebno navlažiti pred aplikacijo. XYPEX ni mogoče aplicirati v času mraza ali dežja.

ZAHTEVE V ZVEZI Z BETONSKO POVRŠINO

XYPEX se lahko aplicira na beton 20 ur po končani betonaži. Najbolj ugoden čas je od 20 do 72 ur po zaključku dela z betonom, saj je beton še svež, in ga ni treba veliko vlažiti, kar je nujno potrebno pri zmesi XYPEX za ustvarjanje kristalov. To ne pomeni, da se XYPEX lahko aplicira samo na nov beton. XYPEX ustvarja neprepustnost v betonu, če je beton star 50 ur ali pa 50 let, vendar je pa zelo pomebno, da je pravilno navlažen. S tem se zagotavlja »pinitriranje« aktivnih kemikalij v površinske dele betona in nastajanje tesnilnih kristalov kar se da globlje v betonske konstrukcije. Vodo, ki ni bila vpita, je potrebno odstraniti neposredno pred aplikacijo.

PRIPRAVA ZMESI XYPEX ZA NANOS

Suhi XYPEX Concentrate v prahu ali XYPEX Modified se meša, glede na obseg, z čisto vodo, ki nima v sebi soli ali nesnage. Količina zmešane zmesi bi morala biti tolikšna, da se lahko uporabi v 20 minutah po pripravi. Če zmes postaja gosta, jo je potrebno bolj pogosto mešati, nikakor se pa ne sme dodajati voda.

Priprava zmesi za aplikacijo z krtačo

Prašek XYPEX je treba točno izmeriti in dati v pripravljeno posodo. Voda se vmeša v prašek s propelerjem, ki je pritrjen v električen vrtalnik (število obratov: 250/min.) ali na kakšen drugi način, ki bo zagotovil, da je zmes dobro premešana. Manjšo količino zmesi je potrebno mešati z ročno zidarsko žlico. Razmerja v zmesi so naslednja:
 
Razmerje obsega; 5 delov suhe zmesi XYPEX : 2 dela vode                                                                                                     3 deli suhe zmesi XYPEX : 1 del vode
Poraba 0,65 - 0,8 kg/m²

Priprava zmesi za aplikacijo s škropljenjem

Mešanje zmesi bi moralo biti isto kot pri aplikaciji s krtačo, vendar zmes mora biti redkejša. Naslednja razmerja se navajajo samo zaradi orientacije, ker uporaba različnih aparatov za škropljenje in različnih pritiskov vpliva na želeno gostoto zmesi:
 
Razmerje obsega; 5 delov suhe zmesi XYPEX : 3 dela vode
Poraba 0,65 - 0,8 kg/m²
 
Aparati za škropljenje lahko zelo olajšajo in pospešijo aplikacijo zmesi XYPEX. Na ta način se lahko prekrije celo 200 m² na uro. Treba je zagotoviti, da v premešani zmesi niso grude in da ne pride do zamašitve razpršila. Priporočamo uporabo drobnega cedila, kateri je lahko nameščen pred razpršilom.

Priprava zmesi za aplikacijo kita DRY-PAC

Zmes mešamo z ročno zidarsko žlico v manjši posodi okrog 10 do 15 sekund. Grude so sestavni del zmesi. Pripravili bomo samo takšno količino, ki jo lahko uporabimo v 15 minutah.
 
Razmerje obsega; 6 delov suhe zmesi XYPEX Concentrate : 1 del vode
 
 
Priporočamo uporabo samo takšne količine vode, katera bo zagotavljala dobro plastičnost kita. Velika količina vode lahko pri sušenju kita naredi podobne razpoke, ki se pojavljajo pri betonu z višjo vodeno sestavo.

NANAŠANJE

Enoslojna aplikacija znaša 0,65 - 0,8 kg/m². Pri nanašanju debelejše plasti zmesi XYPEX lahko pride do zapletov pri zorenju, še posebej če je vreme toplo. Drug sloj zmesi XYPEX bi se morala nanesti takoj, ko se prva posuši, ampak tako da je še sveža, oz. po navadi po 1 do 2 uri od prvega nanosa. Pri prekrivanju vodoravnih površin je treba paziti, da je aplikativna plast zmesi XYPEX enakomerno razporejena. To lahko dosežemo tako, da po površini nanesene zmesi XYPEX razvlečemo s težjo metlo. Z metlo delamo dolge gibe, s čemer bomo onemogočili koncentracijo zmesi XYPEX v nižjih delih površine ob enem pa bomo tudi odstranili odvečen material.

ZORENJE XYPEX TRETMAJA

Tretma XYPEX zahteva škropljenje z vodo v času zorenja, kateri se začenja takoj po otrditvi površine do te mere, da jo z blagim škropljenjem ne moremo poškodovati. V normalnih pogojih je dovolj, če škropimo XYPEX tretma z vlaženjem ali z majhnim škropljenjem 3-krat dnevno po dva dni. Če je vreme toplo, je potrebno onemogočiti hitro sušenje zmesi XYPEX, zaradi česar je nujno škropiti pogosteje kot 3-krat dnevno ali uporabiti sredstvo XYPEX Gamma Cure. Po potrebi se lahko površina pokrije za enak čas z folijo ali geotekstilom. Na začetku zorenja, v vsaj 48 urah od aplikacije, je treba površine, urejene z zmesjo XYPEX, varovati tudi od močnega dežja, zbiranjem vode na površini, ali pred mrazom, da ne bi prišlo do poškodbe XYPEX tretmaja. Če uporabimo nekaj za pokrivanje, je potrebno zagotoviti, da površina lahko »diha«. Če se za pokrivanje uporabijo umetni materiali, polietilen ipd, se ne smejo položiti direktno na površino, na katero je apliciran XYPEX. Morajo biti položeni tako, da tretirana površina ima dostop do zraka. Na mestih, kjer je slab dostop zraka do popravljenih površin (npr. majhni zaprti rezervoarji in jame), se priporoča uporaba ventilatorja, zaradi povečanja cirkulacije zraka in zorenja zmesi XYPEX. Betonske konstrukcije za vodo, kot so na primer bazeni, jame, rezervoarji in rezervoarji za gorivo, je treba škropiti najmanj 3 dni, potem pa čakati 12 dni preden se napolnijo z vodo ali tekočinami, za katere je konstrukcija bila namenjena. Če so rezervoarji namenjeni za tople in korozivne tekočine, je potrebno zagotoviti zorenje površine v 3 dneh in premor, ki traja 18 dni pred polnjenjem. Namesto škropljenja z vodo, je treba zorenje zagotoviti z uporabo sredstva XYPEX Gamma Cure.