xypex resitveXYPEX Rešitve

 

STREŠNE POVRŠINE

Strešni vrt, prod in drugi podobni materiali pomagajo, da se konstrukcija varuje pred nenadnimi toplotnimi spremembami.

 • XYPEX CONCENTRATE KAŠASTA ZMES
 • XYPEX CONCENTRATE DRY-PAC
 • XYPEX MODIFIED KAŠASTA ZMES

Preberite splošne informacije:

 1. Na označeno površino vseh stikov je potrebno nanesti pred nadaljnjo betonažo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini 1 kg/m². Stik mora biti pred nanosom očiščen vseh nesnag.
 2. Na površino tesnilnega žleba, očiščenega vseh nesnag, nanesemo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini 0,8 kg/m². Takoj ko se XYPEX Concentrate posuši, napolnimo žleb s pripravljeno zmesjo XYPEX Concentrate DRY-PAC, katerega napolnimo do vrha.
 3. Na označene betonske površine nanesemo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini od 0,65 do 0,8 kg/m². Takoj ko se ta plast posuši, ampak dokler je še sveža, nanesemo drugo plast, in sicer kašasto zmes XYPEX Modified v količini od 0,65 do 0,8 kg/m².

 

TERASE

Terase, prod in drugi podobni materiali pomagajo, da se konstrukcija varuje pred nenadnimi toplotnimi spremembami.

   • XYPEX CONCENTRATE KAŠASTA ZMES
   • XYPEX CONCENTRATE DRY-PAC
   • XYPEX MODIFIED KAŠASTA ZMES

 Preberite splošne informacije:

 1. Na označeno površino vseh stikov je potrebno nanesti pred nadaljnjo betonažo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini 1 kg/m². Stik mora biti pred nanosom očiščen vseh nesnag.
 2. Na površino tesnilnega žleba, očiščenega vseh nesnag, nanesemo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini 0,8 kg/m². Takoj ko se XYPEX Concentrate posuši, napolnimo žleb s pripravljeno zmesjo XYPEX Concentrate DRY-PAC, katerega napolnimo do vrha.
 3. Na označene betonske površine nanesemo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini od 0,65 do 0,8 kg/m². Takoj ko se ta plast posuši, ampak dokler je še sveža, nanesemo drugo plast, in sicer kašasto zmes XYPEX Modified v količini od 0,65 do 0,8 kg/m².

 

BALKONI

   • XYPEX CONCENTRATE KAŠASTA ZMES
   • XYPEX CONCENTRATE DRY-PAC
   • XYPEX MODIFIED KAŠASTA ZMES


Preberite splošne informacije:

 1. Na označeno površino vseh stikov je potrebno nanesti pred nadaljnjo betonažo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini 1 kg/m². Stik mora biti pred nanosom očiščen vseh nesnag.
 2. Na površino tesnilnega žleba, očiščenega vseh nesnag, nanesemo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini 0,8 kg/m². Takoj ko se XYPEX Concentrate posuši, napolnimo žleb s pripravljeno zmesjo XYPEX Concentrate DRY-PAC, katerega napolnimo do vrha.
 3. Na označene betonske površine nanesemo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini od 0,65 do 0,8 kg/m². Takoj ko se ta plast posuši, ampak dokler je še sveža, nanesemo drugo plast, in sicer kašasto zmes XYPEX Modified v količini od 0,65 do 0,8 kg/m². Vidne površine, katere je potrebno estetsko izenačiti, se lahko korigirajo z vlažno spužvo.


JAME ZA DVIGALO

Strešni vrt, prod in drugi podobni materiali pomagajo, da se konstrukcija varuje pred nenadnimi toplotnimi spremembami.

   • XYPEX CONCENTRATE KAŠASTA ZMES
   • XYPEX CONCENTRATE DRY-PAC
   • XYPEX MODIFIED KAŠASTA ZMES


Preberite splošne informacije:

 1. Na označeno površino vseh stikov je potrebno nanesti pred nadaljnjo betonažo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini 1 kg/m². Stik mora biti pred nanosom očiščen vseh nesnag.
 2. Na površino tesnilnega žleba, očiščenega vseh nesnag, nanesemo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini 0,8 kg/m². Takoj ko se XYPEX Concentrate posuši, napolnimo žleb s pripravljeno zmesjo XYPEX Concentrate DRY-PAC, katerega napolnimo do vrha.
 3. Na označene betonske površine nanesemo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini od 0,65 do 0,8 kg/m². Takoj ko se ta plast posuši, ampak dokler je še sveža, nanesemo drugo plast, in sicer kašasto zmes XYPEX Modified v količini od 0,65 do 0,8 kg/m².


KLETI IN GARAŽE

   • XYPEX CONCENTRATE KAŠASTA ZMES
   • XYPEX CONCENTRATE DRY-PAC


Preberite splošne informacije:

 1. Na označeno površino vseh stikov je potrebno nanesti pred nadaljnjo betonažo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini 1 kg/m². Precep mora pred nanosom biti očiščen vseh nesnag.
 2. Na površino tesnilnega žleba, očiščenega vseh nesnag, nanesemo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini 0,8 kg/m². Takoj ko se XYPEX Concentrate posuši napolnimo vdolbino s pripravljeno zmesjo XYPEX Concentrate DRY-PAC, katero napolnimo do vrha.
 3. Na označene betonske površine nanesemo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini.


BAZENI

   • XYPEX CONCENTRATE KAŠASTA ZMES
   • XYPEX CONCENTRATE DRY-PAC
   • XYPEX MODIFIED KAŠASTA ZMES


Preberite splošne specifikacije:

 1. Na označeno površino vseh stikov je potrebno nanesti pred nadaljnjo betonažo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini 1 kg/m². Stik mora biti pred nanosom očiščen vseh nesnag.
 2. Na površino tesnilnega žleba, očiščenega vseh nesnag, nanesemo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini 0,8 kg/m². Takoj ko se XYPEX Concentrate posuši, napolnimo žleb s pripravljeno zmesjo XYPEX Concentrate DRY-PAC, katerega napolnimo do vrha.
 3. Na označene betonske površine nanesemo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini od 0,65 do 0,8 kg/m². Takoj ko se ta plast posuši, ampak dokler je še sveža, nanesemo drugo plast, in sicer kašasto zmes XYPEX Modified v količini od 0,65 do 0,8 kg/m². Vidne površine, katere je potrebno estetsko izenačiti, se lahko korigirajo z vlažno spužvo.


KORITA ZA ROŽE

Terase, prod in drugi podobni materiali pomagajo, da se konstrukcija varuje pred nenadnimi toplotnimi spremembami.

   • XYPEX CONCENTRATE KAŠASTA ZMES

   • XYPEX MODIFIED KAŠASTA ZMES

Preberite splošne specifikacije:

 1. Na označeno površino vseh stikov je potrebno nanesti med posamezne betonaže eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini 1 kg/m². Stik mora biti pred nanosom očiščen vseh nesnag.
 2. Na površino tesnilnega žleba, očiščenega vseh nesnag, nanesemo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini 0,8 kg/m². Takoj ko se XYPEX Concentrate posuši, napolnimo žleb s pripravljeno zmesjo XYPEX Concentrate DRY-PAC, katerega napolnimo do vrha.
 3. Na označene betonske površine nanesemo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini 0,8 kg/m².
 4. Takoj ko se XYPEX Concentrate posuši, ampak dokler je še svež, uporabimo XYPEX Modified, pripravljen v gostoti malte, za formiranje okrogline v vogalih med stenami in desko na tleh.

 


KONSTRUKCIJE IZ BETONSKIH PREFABRIKATORJEV

   • XYPEX CONCENTRATE KAŠASTA ZMES
   • XYPEX CONCENTRATE DRY-PAC
   • XYPEX MODIFIED KAŠASTA ZMES

Preberite splošne specifikacije:

 1. Na površino vseh stikov temeljnega pasa je treba nanesti eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini 1 kg/m². Stik mora biti pred nanosom očiščen vseh nesnag.
 2. Na površino tesnilnega žleba, očiščenega vseh nesnag, nanesemo eno plast kašaste zmesi XYPEX Concentrate v količini 0,8 kg/m². Takoj ko se XYPEX Concentrate posuši, napolnimo vdolbino s pripravljeno zmesjo XYPEX Concentrate DRY-PAC, katero napolnimo do vrha.
 3. Na površino zunanjih sten nanesemo eno plast v nadzemsko konstrukcijo, v podzemsko pa dve plasti kašaste zmesi XYPEX Concentrate, v količini od 0,65 do 0,8 kg/m², na eno plast. Drugo plast nanesemo, ko je prva osušena, vendar ko je še sveža. Če so uporabljeni prefabrikati od nekvalitetnega betona, apliciramo tudi drugo plast v nadzemsko konstrukcijo.
 4. XYPEX Modified pripravimo kot malto in ga uporabimo za formiranje okrogline med plastmi temeljnega pasu in prefabrikata.

Zapiski: Pri aplikaciji plasti nad zemljo se priporoča razdelitev nanesene stene na dele tako, da vsak del lahko končamo v času enega delovnega dne in na ta način ohranimo edinstven videz po zaključku.