Natisni

Inženirji

 

KAJ JE XYPEX?

XYPEX je sistem materialov, ki zagotavlja popolno neprepustnost betonskih konstrukcij za vodo in druge tekočine.

ALI JE XYPEX NETOKSIČEN?

Uporabo zmesi XYPEX je na Češkem odobril Državni zdravstveni inštitut v Pragi za konstrukcijo pitne vode in življenjskih potrebščin, pa tudi zdravstvene organizacije v drugih državah kot so:


Glavni zdravstveni inštitut na Češkem je izdal dovoljenje št. e. HEM-321, 4-24.8.92 za uporabo izolacijske snovi XYPEX na Češkem.
Glavni zdravstveni inštitut na Slovaškem je izdal dovoljenje Z 2875/9504 za uporabo snovi XYPEX na Slovaškem.


KAKO XYPEX ZAGOTAVLJA NEPREPUSTNOST?

Kristalizacijski neprepustni materiali XYPEX so sestavljeni iz prahu, ki vsebuje portlandski cement, drobno obdelan silicijev pesek in veliko aktivnih kemikalij, njihova vrsta in količina pa sta proizvodna skrivnost. Zmes se pred uporabo meša z vodo, in tako nastane kašasta masa za aplikacijo na površino betona v obliki premaza ali plasti, ki se nanaša s škropljenjem. Potem ko se zmes premeša z vodo in nanese na površino betona na en od omenjenih načinov, kemikalije zmesi XYPEX povzročijo katalitično reakcijo, rezultat pa je nastanek netopljivih vlaknastih kristalov v porah in kapilarah betona. S tem se beton trajnostno sanira proti prežetosti z vodo in z drugimi tekočinami v katerikoli smeri. Potrebno je poudariti, da sama plast zmesi XYPEX nima tesnilne funkcije, je pa nosilec aktivnih kemičnih substanc, ki povzročajo takšno tesnilno kristalizacijo znotraj betona.

 

KAKŠNI RAZLIČNI TIPI ZMESI XYPEX OBSTAJAJO?


OSNOVNI RED ZMESI XYPEX

Osnovni red zmesi XYPEX vsebuje materiale XYPEX, ki so namenjeni novim in starim betonskim konstrukcijam.
XYPEX Concentrate


MODIFICIRAN RED ZMESI XYPEX

Modificiran red zmesi XYPEX vsebuje materiale XYPEX, ki so namenjeni za posebno uporabo na novih betonskih konstrukcijah.
XYPEX Concentrate DS1

 

V KAKŠNI EMBALAŽI LAHKO DOBIMO XYPEX?

XYPEX Concentrate, XYPEX Modified in XYPEX Patch'n Plug običajno lahko dobimo v embalaži od 25 kg, XYPEX Concetrate DS1 in XYPEX Concentrate ADMIX v embalaži od 25 kg., XYPEX Gamma Cure pa se lahko dobi v embalaži od 3,79 in 18,89 litrov.

 

KAKO DOLGO LAHKO SKLADIŠČIMO XYPEX?

Materiali XYPEX morajo biti skladiščenI na suhem, na minimalni temperaturi 7˚C in ne smejo zmrzniti. Rok uporabe proizvodov je 1 leto, če so pravilno skladiščeni.


KAKŠNA JE NEPREPUSTNOST PO APLIKACIJI?

Raziskave, ki so bile narejene v enem od glavnih neodvisnih raziskovalnih laboratorijev v ZDA na osnovi pravila (Army Corps Permeability Specification CRD-C-48-73), so pokazale, da je dvoplastna aplikacija zmesi XYPEX Concetrate, ki je bila nanošena na 5 cm debel beton (2 000 PSI-13790 kPa s porami), popolnoma preprečila prežemanje z vodo pri pritisku 1250 kPa, oz. pri 12,5 barov. Treba je pripomniti, da raziskovalne aparature niso bile zmožne povzročiti večji pritisk.

Raziskave v IMS inštitutu v Beogradu so potrdile neprepustnost betonskih vzorcev B 15 tja do 10 barov, kar je bil največji pritisk, ki so ga raziskovalne aparature bile zmožne povzročiti.


KAKŠNA JE TRAJNOST ZMESI XYPEX?

Rezultat aplikacije zmesi XYPEX je, za razliko od večine sistemov, stalen. Novo nastale vlaknaste kristalizacijske formacije se, glede na svojo edinstveno kompozicijo, v normalnih okoliščinah ne kvarijo.

 

KAKO SE XYPEX OBNAŠA V NEPRIMERNEM OKOLJU?

Če je XYPEX apliciran na osnovo specifikacije, se garantira 100% funkcioniranje v naslednjih pogojih:

pH pri stalnem dotiku

pri periodičnem dotiku

TOPLOTA stalna

periodična

VLAŽNOST

ULTRAVIJOLIČNO ŽARČENJE

OKSIDACIJA

od 3,0 do 11,0

od 2,0 do 12,0

od –32˚C do +130˚C

od –185˚C do +1530˚C

nima vpliva

nima vpliva

nima vpliva

 
KAKO XYPEX VARUJE ARMATURO BETONSKE KONSTRUKCIJE?

Agresivno delovanje klorida, žvepla, žveplovega vodika, ogljikovega kisika in drugih kemičnih snovi na beton je pogojeno s prisotnostjo vode. Zaščita betona z zmesjo XYPEX ni v povečanju kemične odpornosti cementnega kamna, temveč v tesnjenju vseh kapilar in por, kar onemogoča vodi in omenjenim kemičnim materialom prodreti v beton. Če se kljub temu zgodi, da raztopine teh snovi prodrejo pod površino betona, bo XYPEX reagiral na raztopino in bo uporabil njeno vodo za tesnjenje teh poti z nadaljnjo kristalizacijo. Agresivne in škodljive snovi bodo ostale zablokirane v tanki površinski plasti, debeli nekaj milimetrov, in se ne bodo mogle premikati. Zato ima lahko beton, ki je tretiran z zmesjo XYPEX, na svoji površini na primer kloride, pa kljub temu ne bo prišlo do korozije armature. Pri seriji neodvisnih raziskav, narejenih leta 1981v enem od glavnih raziskovalnih laboratorijev v ZDA na osnovi

ASTM C-267-77 »CHEMICAL RESISTANCE OF MORTARS« in ASTM C-39 »COMPRESSIVE STRENGHT«

je ugotovljeno, da je bila odpornost na pritisk pri vzorcih, ki so bili tretirani z zmesjo XYPEX, 29% večja kot pri netretiranih vzorcih. Neodvisne raziskave izpeljane na osnovi

ASTM-C672-76 »STANDARD TEST METHOD FOR SCALING RESISTANCE OF CONCRETE SURFACE EXPOSED TO DE-ICING CHEMICALS«

in raziskave oddelka za transport v Minesoti

»PROCEDURES FOR EVALUTING SURFACE COATINGS FOR CONCRETE«

so pokazale, da XYPEX preprečuje prodor iona klorida, ki bi drugače povzročil elektrolitično korozijo jeklenega podzidja v betonu. Raziskave Kloknerjevega inštituta št. 1/94/LTB

RAZISKAVE NEPREPUSTNOSTI PREMAZNIH MATERIALOV XYPEX NA BENCIN

so pokazale neprepustnost na bencin celo pod pritiskom 0,14 atm. V vzorcu betona, ki je tretiran z zmesjo XYPEX Concentrate in XYPEX Modified, prodor bencina ni potrjen, tudi po štirinajstih dneh ga ni bili moč opaziti, medtem ko je pri netretiranih vzorcih prodor opazen že v času od 4 ure in 50 minut do 5 ur in 20 minut.


V ČEM SE XYPEX RAZLIKUJE OD DRUGIH KRISTALIZACIJSKIH PROIZVODOV?

Material XYPEX se uspešno uporabljajo že 30 let v več kot 60 državah. Japonski inštitut za raziskave atomske energije je priporočil ta sistem, saj je popolnoma neprepusten za vodo in obstojen v skladiščih z jedrskimi odpadki. Kristalizacija XYPEX ima edinstvene lastnosti, ki se ne morejo primerjati z drugimi materiali, kateri se uporabljajo za kristalizacijsko tesnjenje.
Neodvisni japonski laboratorij »Central Research Laboratory of Nikki Shoji« je potrdil rast in prodor kristalizacijskih formacij XYPEX v globino od 50 mm v 26 dneh.

  1. Ne premazen kontrolni vzorec je bil razklan 50 mm pod površino, fotografija pa kaže ta prerez. Vidi se nakopičen Ca(OH)2, kalcijev hidroksid skupaj s kubnimi in romboidnimi delci.
  2. Vzorec, premazan z zmesjo XYPEX Concentrate, je bil razklan 50 mm pod površino, to pa je fotografija prereza. Na posnetku se lahko vidi začetek katalitične reakcije, zaradi katere nastajajo kristalizacijske formacije zmesi XYPEX Concentrate, ki rastejo na področju delcev Ca(OH)2 in se razraščajo po C-S-H gelu.
  3. Ta fotografija prereza dokazuje nastajanje bogatih kristalizacijskih formacij v zmesi XYPEX Concentrate, razvitih iz gela C-S-H, po 28 dnevu. Kristalizacijsko rast lahko vidimo v globini od 50 mm pod površino betona, 26 dni po tretiranju površine z zmesjo XYPEX Concetrate.